Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Nagła Pomoc Medyczna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację. Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej nie pełnią dyżurów całodobowych, dlatego nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna zlokalizowana jest przy Szpitalu Pomnik Chrztu Polski ul. 3 Maja 37/39, Gniezno – wejście od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Numer kontaktowy : 61 222 8 055

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ?

Z pomocy doraźnej skorzystać należy w przypadkach:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystaj w sytuacji: zaostrzenia dolegliwości rozpoznanej choroby przewlekłej, infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką, silnych bólów głowy pomimo stosowania leków przeciwbólowych, silnych bólów brzucha pomimo stosowania leków rozkurczowych, biegunek, wymiotów (szczególnie u dzieci i osób starszych), nagłych bólów kręgosłupa, krzyża, stawów.

W ramach NiŚOZ pacjent nie uzyska: wizyty kontrolnej w związku z rozpoczętym już leczeniem, recept na stosowane już leki, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

Kiedy na SOR, kiedy na "wieczorynkę" - przewodnik