Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

O szpitalu

Szpital Pomnik Chrztu Polski jest nowoczesnym, sprawnie zarządzanym ośrodkiem medycznym. W strukturach Szpitala Pomnik Chrztu Polski znajduje się m.in. 11  oddziałów, 12 specjalistycznych poradni oraz 6 pracowni diagnostycznych. Liczba hospitalizowanych na oddziałach pacjentów wynosi około 13 tys. rocznie, natomiast około 17 tys. pacjentów korzysta z pomocy świadczonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.W Poradniach udzielanych jest ok. 45 tys, porad specjalistycznych w tym ok. 3 tys. zabiegów.

W strukturze placówki znajduje się m.in. 11  oddziałów, 12 specjalistycznych poradni oraz 6 pracowni diagnostycznych.

HISTORIA

Historia Szpitali wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie sięga początku XIII wieku, kiedy to powstawały pierwsze placówki o charakterze przytułków dla starców i ubogiej ludności wspierane i prowadzone przez Kościół. Dopiero w połowie XIX wieku tj. ok 1840 r. na skutek przemian społeczno – gospodarczych doszło do połączenia ośmiu ww. placówek w publiczny Szpital Św. Jana. Stanowił on wówczas jeden z nowocześniejszych ośrodków leczniczo-opiekuńczych w Europie. Dziesięć lat później przy szpitalu otwarto jedną z pierwszych ogólnodostępnych poliklinik dla gruźlików, a w 1897 r. jedną z pierwszych profesjonalnych w tamtych czasach sal operacyjnych.  

W 1899 r. gnieźnieński oddział Niemieckiego Ojczyźnianego Związku Kobiet otworzył szpital przy obecnej ulicy 3 Maja otworzył nowy szpital o nazwie „Bethesda” (źródełko w Jerozolimie, w której wg. Biblii Jezus uzdrowił sparaliżowanego człowieka). Szpital w swym założeniu miał być instytutem szkolącym niemieckie pielęgniarki i młodych lekarzy oraz nowocześnie urządzonym instytutem leczniczym na wypadek wojny. W 1925 r. Szpital Św. Jana przekazano pod zarząd PCK. Rozbudowany i posiadający wówczas 150 łóżek, z oddziałami takimi jak: wewnętrzny, chirurgiczny, położniczy, zakaźny, stał się w 1930 r. własnością gminy miasta Gniezna. Pierwszej modernizacji dokonano po wojnie w latach 60-tych. W dobudowanym budynku szpitala przy ul. 3 Maja 37 otwarto izbę przyjęć, blok operacyjny z sterylizatornią, oddział urazowo-ortopedyczny, pracownię USG i gastroskopii oraz poradnie: chirurgiczną, ortopedyczną i zakładową dla pracowników.

bethesda

MISJA SZPITALA

Nadrzędnym celem Szpitala Pomnik Chrztu Polski jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu gnieźnieńskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym w obszarze działania Szpitala poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, zaś naszym pacjentom - świadczenia usług medycznych najlepszej jakości, na najwyższym poziomie etycznym.

Swoją misję jednostka realizuje poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych metod profilaktyki, promocji zdrowia oraz leczenia poprzez:

  • zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych realizowanych w nowoczesnym obiekcie przy użyciu najwyższej jakości sprzętu medycznego,
  • leczenie, pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki,
  • opiekę ambulatoryjną,
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą szybkiemu powrotowi do zdrowia,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu Szpitala.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

Wiosną 2021 roku Szpital Pomnik Chrztu Polski oddał do użytku nowy, siedmiokondygnacyjny budynek szpitalny posiadający blisko 200 łóżek dla pacjentów. W momencie przyjęcia pierwszego pacjenta Szpital Pomnik Chrztu Polski stanie się jedną z najlepiej wyposażonych jednostek ochrony zdrowia w Wielkopolsce, w której będzie funkcjonował m.in.: Oddział Chirurgii, Oddział Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Blok Porodowy z 4 salami porodów rodzinnych i 1 salą operacyjną dla porodów rozwiązywanych cesarskim cięciem, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Ortopedii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowoczesny blok operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi. W szpitalu znajduje się także Laboratorium, Centralna Sterylizatornia, dwie pracownie hemodynamiki, endoskopii, a także dział diagnostyki laboratoryjnej z cyfrowym RTG i KT. Na dachu budynku dostępne jest lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego umożliwiające przeprowadzenie sprawnych akcji ratowniczych.

081 083 095

LUDZIE

Wiedza, doświadczenie, dobrzy nauczyciele oraz idea niesienia pomocy potrzebującym były i są czynnikami wpływającymi na rozwój oraz obecną pozycję Szpitala. Obecnie personel medyczny Szpitala Pomnik Chrztu Polski stanowi ponad 830 osób – są wśród nich zarówno lekarze, w tym rezydenci i stażyści, jak również pielęgniarki i położne, diagności, farmaceuci, laboranci, psycholodzy, technicy medyczni i inni. Kadra lekarska jako eksperci w swoich dziedzinach, przyczynia się do rozwoju medycyny również poza Szpitalem. Na sprawne działanie placówki mają również wpływ inni pracownicy, administracja, personel porządkowy. Łącznie Szpital zatrudnia ok. 880 pracowników.