Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Projekty unijne

Projekty Unijne realizowane przez Szpital Pomnik Chrztu Polski:

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 4. "Wsparcie Szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"
 5. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

 

Projekty krajowe

Projekty realizowane przez Szpital Pomnik Chrztu Polski ze środków budżetu Państwa:

 1. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 "Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r.

 2. Narodowa Strategia Onkologiczna "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy"

 3. Finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców (2022) - 400.000 zł
 4. Finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców (2023) - 596.390,10 zł

 

Dotacje celowe ze środków budżetu powiatu gnieźnieńskiego

Projekty realizowane przez Szpital Pomnik Chrztu Polski ze środków budżetu powiatu gnieźnieńskiego:

 1. Uruchomienie systemu HIS na Bloku Operacyjnym (2023-2024) - 255.304 zł
 2. Doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Pomnik Chrztu Polski (2023-2024) - 1.741.320 zł
 3. Doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny (2023-2024) - 1.182.352 zł
 4. Modernizacja i dostosowanie oddziałów budynków A i B przy ul. 3 Maja 37 z przeznaczeniem przeniesienia Oddziałów Dziecięcego oraz Wewnętrznego z lokalizacji przy ul. Św. Jana 9 (2023-2024) - 5.820.960 zł
 5. Modernizacja i doposażenie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w celu uruchomienia Oddziału Neurologicznego oraz Oddziału Leczenia Udarów (2022) - 95.476 zł
 6. Rozbudowa systemu Informatycznego Apteki Szpitalnej (2022) - 178.467 zł