Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

E-Skierowanie

 e skierowanie 01

e skierowanie 02

 

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Skierowania:

 

 1. Brak papierowego dokumentu skierowania. Dokumentem, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 2. Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:
  1. wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.
  2. SMSa, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.
  3. e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.
 3. Od września 2019 do czasu wejścia w życie obowiązku realizacji e-Skierowań – styczeń 2021, w związku ze zmianą ustawy o e-zdrowiu (Dz.U.2019.1590) wydruk informacyjny e-Skierowania będzie jednocześnie standardowym skierowaniem (dotychczasowe „papierowe”) wyłącznie w momencie opatrzenia go podpisem lekarza wystawiającego dane e-Skierowanie.
 4. Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).
 5. W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), ma możliwość zaznaczenia, opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl/. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 6. Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj.: dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania.

Z czego składa się wydruk informacyjny e-Skierowania?

 

e skierowanie 03

 

 

Wydruk informacyjny nie jest skierowaniem i nie wymaga złożenia podpisu osoby wystawiającej ani opatrzenia go pieczątką.

Na co można wystawić e-Skierowanie?

e-Skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Są to takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznegobadania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Skierowania na ww. świadczenia mogą być wystawiane w postaci papierowej w następujących sytuacjach:

 1. braku dostępu do Systemu e-Zdrowia np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinetowego Podmiotu lub sieci Internet czy podczas wizyty domowej, gdy nie ma możliwości technicznych do wystawienia e-skierowania,
 2. wystawiania skierowania dla osoby o nieustalonej tożsamości,
 3. wystawiania skierowania przez lekarza, pielęgniarkę lub położną z innego państwa członkowskiego UE, tymczasowo i okazjonalnie udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium,
 • programy lekowe,
 • rehabilitację,
 • do szpitala psychiatrycznego.

Skierowania nie są wymagane w żadnej formie do:

 • psychiatry,
 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • wenerologa,
 • dentysty.

 

E - Skierowanie - Pytania i odpowiedzi

 

ŹRÓDŁO: CENTRUM E-ZDROWIA