Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Pracownia EKG

W pracowni EKG wykonujemy badania:

EKG – Elektrokardiografia to nieinwazyjne badanie wykonywane w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej.

HOLTER EKG – Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. W celu wykonania badania, na klatkę piersiową pacjenta przykleja się elektrody do których podłącza się przewody wychodzące z aparatu rejestrującego, mającego postać niewielkiego pudełeczka. Z tak podłączonym aparatem chodzi się przez następne 24 godziny lub dłużej, zależnie od wskazań, wykonując normalne czynności życiowe.

HOLTER CIŚNIENIOWY – Badanie polega na rejestracji całodobowej ciśnienia tętniczego krwi, zwykle co 30 min w dzień i co 60 min w nocy.

Wskazania:
– diagnostyka nadciśnienia tętniczego
– ocena stopnia wyrównania ciśnienia tętniczego
– diagnostyka omdleń i zawrotów głowy.

TEST WYSIŁKOWY – test wysiłkowy EKG na bieżni ruchomej pozwala na wykrycie zmian czynności elektrycznej serca (świadczących np. o niedokrwieniu mięśnia sercowego) pojawiających się w czasie wysiłku. Jest najlepszym nieinwazyjnym badaniem wykrywającym chorobę wieńcową

ECHO SERCA – USG SERCA (echokardiografia przez klatkową).

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca. Pozwala ocenić ruch mięśnia sercowego i zastawek wewnątrz sercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) oraz naczyń wieńcowych. Badanie jest niezbędne do diagnostyki wad serca, zaburzeń rytmu, oceny powikłań nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.

 

Kontakt: 61 222 8 243