Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Zespół ds. Etyki

ZESPÓŁ DO SPRAW ETYKI SZPITALA POMNIK CHRZTU POLSKI

W Szpitalu Pomnik Chrztu Polski funkcjonuje Zespół ds. Etyki, powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin, identyfikujący problemy natury etycznej.

 

Zespół ds. Etyki ma za zadanie nieść pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej Pracownikom szpitala, Pacjentom, rodzinie Pacjenta. Prosimy, aby uwagi / wnioski wpływały na piśmie. Zespół ds. Etyki zastrzega  sobie czas do 1 miesiąca na rozeznanie sytuacji, podjęcie interwencji oraz udzielenie odpowiedzi osobie zgłaszającej wniosek. W sytuacjach wyjątkowych, wnioski mogą być rozpatrywane w trybie pilnym.

 

Do zespołu Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:

 • naruszenia praw pacjenta i lub jego opiekunów/rodziny,
 • naruszenia tajemnicy zawodowej lub zasad poufności,
 • trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej, mające negatywny wpływ na proces leczenia
 • podejrzenia zachowań o charakterze mobbingu wśród personelu,
 • wszelkiego rodzaju sytuacji konfliktowych,
 • wątpliwości odnośnie wybranych, etycznych aspektów dotyczących prowadzonego leczenia (np. kontynuacja uporczywej terapii);

 

Do zadań zespołu należy:

 1. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 3. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  • lekarz →pacjent,
  • pielęgniarka →pacjent,
  • przełożony→ pracownik,
  • pracownik→ przełożony,
  • pracownik→ pracownik.
 1. Rozpatrywanie wniosków pracowników/personelu i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.
 2. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.

 

Zgłaszanie wniosku do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki odbywać się może:

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  z dopiskiem Zespół ds. Etyki.
 2. Pismem złożonym do Biura Dyrekcji Szpitala Pomnik Chrzty Polski w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki.

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 2. Miejsce zamieszkania lub adres firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 3. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. Określenie problemu etycznego.

 

Zasada poufności.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu. Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.